1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten
 3114
Wat betekent de implementatie van A.I. voor banken en waar liggen de grootste kansen? A.I. staat feitelijk nog maar in de kinderschoenen. Met name op het operationele vlak kan er nog ontzettend…
 • Hot item
 3097
Aanbieders van essentiële diensten, zoals drinkwaterbedrijven, banken en beheerders van gas- en elektriciteitsleidingen, worden in de loop van 2018 verplicht te voldoen aan beveiligingseisen. Zij moeten adequate maatregelen nemen tegen inbreuken van…
 • Hot item
 3460
Steeds meer bedrijven gebruiken social media om te communiceren met de buitenwereld. Door social media te gebruiken boor je niet alleen een nieuw communicatienetwerk aan om (potentiële) klanten te bereiken en aan…
 • Hot item
 3390
De komende dagen kunnen we echte winterkou verwachten. Tot en met vrijdag liggen de temperaturen net onder het vriespunt. Aan het einde van de week kan het kwik 's nachts op sommige…
 • Hot item
 3272
De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het Klimaatakkoord. Het doel is om in…
 • Hot item
 3701
Slaaptekort heeft gevolgen op korte en lange termijn. Wat doet slaaptekort met je en kun je slaaptekort inhalen? Grofweg brengen we ongeveer een derde van ons leven slapend door. Slapen is één…
 • Hot item
 4119
Als je zwart werkt, krijg je je loon vaak contant. Dat lijkt voordeliger. Maar zwart werken is strafbaar en brengt risico’s met zich mee. Zo ben je niet verzekerd wanneer je een…
 • Hot item
 3909
In de ideale situatie werkt domotica kostenbesparend en vergroot het de kwaliteit van zorg. Toch ontvangt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nog regelmatig meldingen van incidenten. De reden? De tot nu…
 • Hot item
 4475
In 2017 is wederom het aantal High Impact Crimes gedaald. De term ‘High Impact Crimes’ is een verzamelnaam voor ingrijpende delicten die vaak grote gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel van mensen, zowel…
 • Hot item
 8872
Tegenwoordig bevatten bijna alle laptops, tablets en telefoons een ingebouwde camera. Sommigen van ons zullen de camera vrijwel nooit gebruiken, anderen voeren dagelijks face-to-face gesprekken over de hele wereld. Toch is de…
 • Artikel met hulpmiddel
 • Hot item
 3808
Alle doelen van het Energieakkoord komen binnen bereik dankzij een nieuw maatregelenpakket. Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid hebben extra maatregelen afgesproken om de doelen voor hernieuwbare energie, energiebesparing en werkgelegenheid…
 • Hot item
 19016
Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd vlak voor aanvang van de werkzaamheden. Hiermee wordt gecontroleerd of alle risico’s zijn onderkend en afdoende beheersmaatregelen genomen zijn.…
 • Artikel met hulpmiddel
 • Hot item
Alweer weg?