1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten
 316
De (on)zin van het hebben en houden van een certificaat ISO staat voor een internationale standaard (norm) voor een bepaald onderwerp. De meest populaire standaarden zijn op dit moment de 9001 (kwaliteitsmanagement),…
   209
  In 2017 zijn 10.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het aantal meldingen is in 2017 met ruim 70% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor, van 5849 naar 10.009. De…
    334
   Verzekeraars hebben vorig jaar fors meer onderzoeken naar verzekeringscriminaliteit gemeld. In de top drie van verzekeringen waar de meeste fraudeonderzoeken plaatsvinden is geen verandering gekomen: met verzekeringen voor voertuigen, opstal/inboedelverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen…
     610
    Na de uitslag van het raadgevend referendum wat op 21 maart werd gehouden, zijn een aantal wijzigingen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 aangekondigd. De Kiesraad heeft op…
      541
     29 maart 2018 – The next shift in risk management Onlangs was Riskworld aanwezig op een Artificial Intelligence congres, georganiseerd door IIR. Dit was gesitueerd op een prachtige locatie nabij het centraal…
       1432
        De jihadistische dreiging in Nederland verandert. Door het uiteenvallen van het zogenoemde kalifaat is de organisatie van ISIS verzwakt. Ook zijn er sinds oktober 2017 nauwelijks nog jihadistische aanslagen gepleegd in…
      • Hot item
       1614
      Verzekeraars en brandweer slaan met een gezamenlijke visie de handen ineen om ondernemers te wijzen op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit. Veel bedrijven onderschatten de impact van een (grote) brand en…
      • Hot item
       1617
      Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vormt aanleiding tot een beperking van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. Een afgewogen bewaarplicht voor zogenoemde gebruikersgegevens van een telefoonnummer of IP-adres is van essentieel…
      • Hot item
       1731
      Daders van High Impact Crimes vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit het WODC-rapport “Recidive na High Impact Crimes (HIC). High Impact Crimes zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten. Riskworld…
      • Hot item
       2045
      Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.…
      • Hot item
       1951
      Het ministerie van Economische Zaken overweegt om wettelijk vast te leggen hoeveel elektromagnetische straling zendmasten maximaal mogen afgeven. In een internetraadpleging zal het ministerie vragen of hier behoefte aan is. De straling…
      • Hot item
       2112
      Wat in het buitenland gebeurt, raakt rechtstreeks aan de veiligheid van Nederland. Wereldwijde inzet is daarom nodig, in het Nederlands belang. ‘Veiligheid is de ruggengraat van het Nederlandse buitenlandbeleid’, stelt minister Blok…
      • Hot item
      Alweer weg?