1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten
 1566
Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vormt aanleiding tot een beperking van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. Een afgewogen bewaarplicht voor zogenoemde gebruikersgegevens van een telefoonnummer of IP-adres is van essentieel…
 • Hot item
 1695
Daders van High Impact Crimes vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit het WODC-rapport “Recidive na High Impact Crimes (HIC). High Impact Crimes zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten. Riskworld…
 • Hot item
 1950
Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.…
 • Hot item
 1897
Het ministerie van Economische Zaken overweegt om wettelijk vast te leggen hoeveel elektromagnetische straling zendmasten maximaal mogen afgeven. In een internetraadpleging zal het ministerie vragen of hier behoefte aan is. De straling…
 • Hot item
 2063
Wat in het buitenland gebeurt, raakt rechtstreeks aan de veiligheid van Nederland. Wereldwijde inzet is daarom nodig, in het Nederlands belang. ‘Veiligheid is de ruggengraat van het Nederlandse buitenlandbeleid’, stelt minister Blok…
 • Hot item
 2302
De WHO heeft "Disease X" opgenomen in haar meest recente wereldwijde plan voor het versnellen van onderzoek en ontwikkeling tijdens noodsituaties op gezondheidsgebied zoals de Ebola-, SARS- of Zika-epidemieën. Het strategie- en…
 • Hot item
 2468
Facebook weet meer van je dan jouw partner. Facebook weet bijna alles van je. Dat geldt niet alleen voor de berichten die leuk vindt of de merken die je volgt. Ook je…
 • Hot item
 2538
XTC komt voor in pil-, poeder- en kristalvorm. De werkzame stof die men verwacht bij XTC is 3,4-methyleendioxymethamfetamine, afgekort MDMA. MDMA behoort tot de chemische groep amfetaminen. Naast MDMA zijn er andere varianten…
 • Hot item
 2463
Onderbrekingen van bedrijfsprocessen en cyberincidenten vormen de grootste bedreiging voor bedrijven tot 2018 en daarna, aldus 1.911 risicodeskundigen uit 80 landen in de Allianz Risk Barometer 2018. Bedrijfsonderbreking (BI) geldt als het…
 • Hot item
 2418
Steeds meer landen proberen over de grens digitaal geheime informatie te krijgen voor politieke of economische doeleinden. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD. De…
 • Hot item
 2616
Nieuwe technologieën zoals robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality kunnen belangrijke waarden als privacy, non-discriminatie, menselijke waardigheid (bijvoorbeeld als robots zorgtaken overnemen), mensenrechten en het recht op een eerlijk proces…
 • Hot item
 2605
Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil korte metten maken met automobilisten die de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar brengen. Met een aantal maatregelen wil hij de verkeersveiligheid verbeteren. Een en…
 • Hot item
Alweer weg?