1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

Leuk dat je lid bent van Riskworld! 

Wij zijn er om riskprofessionals bij elkaar te brengen waarbij we ons richten op de moderne samenleving door te delen, geven en samen te creëren. Dit doen we door kennis, informatie en tools met onze leden te delen. Om dit te kunnen blijven doen is het belangrijk om u te informeren dat wij in dit kader persoonsgegevens verwerken. Op deze pagina leest u onze Privacyverklaring, omdat wij u willen laten weten waarom we bepaalde persoonsgegevens verwerken. 

Riskworld is Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens welke worden verwerkt voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Riskworld maakt gebruik van websitestatistiekenprogramma’s om de herkomst van de bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om de website te verbeteren en onze informatie beter af te kunnen stemmen op de bezoekers van de website en leden van Riskworld.

Voorts maakt Riskworld gebruik van formulieren waarmee bezoekers informatie kunnen opvragen. De persoonsgegevens welke middels dit formulier zijn verstrekt worden gebruikt om contact op te nemen om het verzoek te kunnen opvolgen.  

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer hier een doel en een grondslag voor aanwezig is. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij door hier om te vragen, waarbij we deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan de doeleinden waarvoor u deze informatie heeft verstrekt. U heeft ten alle tijden de keuze of u uw persoonsgegevens wilt verstrekken, met daarbij ook altijd de mogelijkheid om uw gegevens te verwijderen, dan wel contact op te nemen wanneer u de toestemming wilt intrekken of indien u meer informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken de volgende accountgegevens zoals opgenomen in ‘Mijn Riskworld’ van onze betrokkenen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden: 

 • Contactgegevens;
 • Adresgegevens;
 • Interesses;
 • Informatie over uw social media profielen;
 • (technische) Gegevens over het gebruik van onze website.

Bovenstaande gegevens kunnen door de houder van het account zelf ingevuld te worden en zullen enkel gebruikt worden voor het voeren en optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het staat u te allen tijde vrij deze gegevens aan te passen en of te verwijderen. 

Waar gebruiken we deze persoonsgegevens voor? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat Riskworld uw persoonsgegevens verwerkt indien dit gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. De verwerking is rechtmatig wanneer Riskworld gegevens verwerkt:

 • Met uw uitdrukkelijke toestemming welke u ons heeft gegeven bij het aanmaken van uw account;
 • Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verwerking een van de volgende doelen heeft (1) marketing; (2) voeren en optimaliseren van onze bedrijfsvoering.

Riskworld houdt zich aan haar plicht dat de verwerking niet indruist tegen de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen. 

Wij verwerken enkel gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Dit houdt in dat wij in ieder geval geen (bijzondere) persoonsgegevens omtrent geloof, ras of politieke voorkeur verwerken. 

Het delen van persoonsgegevens

Riskworld slaat de persoonsgegevens op in haar relatie-beheersysteem en deelt de gegevens niet met derden. In uitzonderlijke gevallen worden deze gegevens gedeeld met derden. In zulke gevallen verplicht Riskworld deze partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden waarbij Riskworld verantwoordelijk blijft voor de gegevens die wij van u hebben ontvangen. Voorgaand houdt in dat wij het doel en de middelen bepalen en dat deze verwerker volgens onze gepaste beveiligingsstandaarden uw gegevens verwerkt. Deze afspraken leggen wij vast in verwerkersovereenkomsten.

Bewaren en verwijderen van gegevens

Riskworld bewaart de persoonsgegevens van haar leden en bezoekers zolang als noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Er geldt geen vaste bewaartermijn, of vast criterium, die we kunnen meegeven aan de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt door Riskworld.

Kinderen

Riskworld is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen en personen jonger dan de leeftijd van 13 jaar dienen Riskworld niet te gebruiken en ons geen persoonsgegevens te verstrekken. 

Wanneer u ouder bent van een persoon jonger dan de leeftijdsgrens zoals hierboven genoemd, dan dient u contact met ons op te nemen via het contactformulier zodat wij het account van deze persoon kunnen verwijderen en daarmee alle persoonsgegevens.

Cookies

Evenals bij vele andere websites worden in relatie met het gebruik van statistiekenprogramma’s zogenoemde ‘cookies’ op uw computer opgeslagen wanneer u de website van Riskworld bezoekt. Hiermee herkent Riskworld uw computeren wanneer de website op een later moment nog eens wordt bezocht. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computeren en kan bestaan uit uw Internet Protocol-adres (IP), de datum en tijd waarop de website is bezocht en welke delen van de website zijn bekeken. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en uiteraard kunt u de ontvangst ervan weigeren. In dat geval kan het zijn dat niet alle functies van de Riskworld website gebruikt kunnen worden.

Cookies zorgen ervoor dat: 

 • Je ingelogd blijft;
 • Je reviews kunt lezen, schrijven en video’s kunt bekijken; 
 • De website van Riskworld snel is; 
 • Je persoonlijk geadviseerd wordt op basis van eerder gelezen artikelen;
 • Artikelen gedeeld kunnen worden via social media zoals LinkedIn en Twitter.

Cookies kunnen altijd via de browserinstellingen worden verwijderd of uitgeschakeld. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. 

De website van Riskworld gebruikt cookies voor functionele doeleinden. Het is belangrijk dat de website juist blijft functioneren zodat Riskworld u optimaal van dienst kan zijn. Daarnaast gebruikt Riskworld een Tracking cookie voor Google Analytics, dit doen we om de ervaring op onze website te verbeteren. Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies), die nodig zijn voor de werking van de website, mag Riskworld zonder toestemming plaatsen.  

Beveiliging

Wij spannen ons maximaal in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Riskworld werkt op het gebied van IT Security en software met leveranciers die beschikken over passende en geschikte middelen en beheer procedures om de gegevens die wij verwerken te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik te garanderen.

Uw rechten

U heeft het recht op (1) algemene inzage in uw gegevens die bij ons bekend zijn; (2) informatie over de verwerkingen die worden gedaan met uw gegevens; (3) correctie/aanpassingen van de gegevens die bij ons bekend zijn; (4) het verwijderen van de gegevens (recht op vergetelheid); (5) het beperken van de verwerking van uw gegevens en; (6) indien mogelijk het overdragen van uw gegevens aan andere partijen (dataportabiliteit).

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kijken wij graag met u naar een passende oplossing. Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Op elk moment kunt u om inzage vragen in de door Riskworld verzamelde gegevens over u. Deze aanvraag dient via ons contactformulier ingediend te worden. 

Wijzigingen

Riskworld behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website en/of via directe berichtgeving aan onze leden. 

Contact

Bedankt voor het lezen van dit beleid. Als er vragen zijn over uw privacy en omgang met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via het contactformulier op onze website.

Reacties op dit artikel 0 reacties

Reageer zelf