1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

ICBE
Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten

ICT-controles, algemeen
ICT-controles zijn algemene beheersingsmaatregelen die door een organisatie worden getroffen om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking te waarborgen.

IFRS
International Financial Reporting Standards

IMF
International Monitary Fund (Internationaal Monitair Fonds)

In Control Statement (ICS)
Verklaring van het management dat de organisatie In Control is.

Incident
Zie gebeurtenis

Inherent risico
Het volledige risico zonder dat er maatregelen zijn getroffen.

Initieel risico
De ruwe inschatting van het risico zonder uitgebreide analyses en de effecten van beheersmaatregelen.

Interne beheersing
(volgens het COSO-rapport) een proces gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van de doelstellingen in de hieronder opgesomde categorieën. Het proces wordt uitgevoerd door de directie van een organisatie, het management of ander personeel.

  • Betrouwbaarheid van financiële verslaggeven;
  • Effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen;
  • Naleving van relevante wet- en regelgeving.

Interne Controle (IC)
Een interne controle (IC) is een controle die gericht is op het toetsen van een interne beheersmaatregel. Hiermee wordt getoetst op Opzet, Bestaan en Werking van een maatregel.

Indirecte gevolgen
Gevolgen die na verloop van tijd optreden of optreden als gevolg van de directe gevolgen.

ISAE 3402
International Standard on Assurance Engagements (ISAE). Ook wel ISAE 3402 genoemd. ISAE 3402 kent twee type rapportages. Type I: opzet en bestaan van de beheersmaatregelen. Type II: opzet, bestaan én werking van de beheersmaatregelen. De ISAE 3402 heeft in 2010 de SAS70 standaard vervangen.

ISIN
International Securities Identifying Number. De ISIN is een uniek nummer (12 cijfers) voor het identificeren van effecten. ISIN is wereldwijd van toepassing.

ITIL
Information Technology Infrastructure Library. Referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie

Reacties op dit artikel 1 reactie

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent