1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

Kans
De mogelijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet. In risicomanagementtermen ook wel likelihood genoemd.

Kansbeïnvloeder
Een situatie die zorgt voor het vergroten of verkleinen van het plaatsvinden van een risico.

Klassieke brainstorm
Een creativiteitstechniek waarbij een kleine groep gevormd wordt van ongeveer vier tot zes personen en een groepsbegeleider. De groepsleden noemen zoveel mogelijk ideeën voor oplossingen, de groepsbegeleider motiveert hierbij de groepsleden en de groep bouwt vervolgens voort op de genoemde ideeën.

Key Risk Indicator (KRI)
Een meetinstrument voor risico's. 

Kga
Klein gevaarlijk afval

Klantintegriteit
Zie Customer Due Dillegence (CDD)

Knock-out criteria
Dit is een wijze om uit meerdere oplossing de beste te halen. ‘Knock-out’ criteria zijn criteria waaraan een oplossing moet voldoen. Zoniet, dan vallen deze af.

KPI
Key Performance Indicator

Kwalitatieve Oorzaken Analyse
Bij deze analyse is het doel te onderzoeken welke oorzaken kunnen leiden tot het optreden van een risico. De beste manier om deze analyse uit te voeren is door zo neutraal mogelijk een beschrijving van een risico te maken. Het is belangrijk hier niet al een oorzaak bij  te vermelden. Vervolgens kunt u met uw team zoveel mogelijk oorzaken bedenken die onafhankelijk van elkaar kunnen optreden en die leiden tot het risico.

Kwalitatieve risicoanalyse
Een risicoanalyse waarbij de risico’s op basis van een kwalitatieve beoordeling in volgorde van belangrijkheid worden gezet.

Kwantitatieve risicoanalyse
Een risicoanalyse waarbij de omvang van de kans en van het gevolg van de risico's en onzekerheden kwantitatief, dus in getallen, worden ingeschat.

Kritieke pad
Het kritieke pad is de kortst mogelijke tijd waarin uw project kan worden gerealiseerd.

Reacties op dit artikel 2 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent