1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

MGA
Afkorting voor Managing general agent. Een gespecialiseerd type verzekeringsagent. MGA's verrichten derhalve bepaalde functies die gewoonlijk alleen door verzekeraars worden behandeld, zoals bindende dekking, underwritting en prijsstelling, het aanwijzen van retailagenten binnen een bepaald gebied en het regelen van claims. 

MIA
Major Incident Alert

MIFiD
Markets in Financial Instrument Directive, Europese richtlijn met betrekking tot het handelen in financiële instrumenten

MIFiD II
Vernieuwde Markets in Financial Instruments Directive. Opvolger van MIFiD I

Mind map
Een creativiteitstechniek voor het vinden van oplossingen waarbij het gekozen risico’s op het midden van een vel papier geschreven wordt. Vervolgens worden alle associaties opgeschreven die verzonnen zijn en de bijpassende oplossingen. De notaties worden verbonden met lijnen zodat duidelijk te zien is welke associaties er zijn.

MISHAP
Model for the Estimation of Individual Societal Risk from the Hazards of Pipelines

Mitigerende maatregel
Zie beheersmaatregel

MIVD
Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst

MLRO
Money Laundering Reporting Officer. Functionaris-rol vanuit de regelgeving Anti Money Laundering (AML) en Counter Terrorism Finance (CTF).

Monte-Carlo analyse
Een Monte-Carlo analyse biedt een goed beeld van de mogelijke uitkomsten van een project op basis van de gemodelleerde variabelen. Dit type analyse wordt vooral gebruikt om een beeld te krijgen van de totale projectkosten of –doorlooptijd en voor het doorrekenen van technische systemen.

Morbiditeit risico (morbidity)
Morbiditeit is het risico dat de ziekte en gezondheid verzekeringsclaims grotere frequentie heeft dan verwacht. Verzekeringstechnische term.

MoSCoW
Indeling van prioriteitsstelling van hoog naar laag: Must, Should, Could en Would. MoSCoW is hierbij een hulpmiddel om de prioriteitsvolgorde te onthouden: Must have, Should have, Could have en Would have.

MRM
Master Risico Managemement (onderwijstitel), zie ook RRM.

Reacties op dit artikel 0 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent