1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

Onbewust VertalingsRisico (OVR)
Onbewust VertalingsRisico. Risico dat ontstaat bij bedrijven die meertalig werken. Doordat processen, instructies, controls, beschrijvingen verschillende richtingen worden vertaald, kan de kern van de inhoud onbewust veranderen, met nieuwe risico's en problemen als gevolg.

Ongewenste gebeurtenis
Een voorval dat negatieve invloed heeft of kan hebben op het behalen van de beoogde doelstellingen.

Onzekerheid
Onbekendheid of onduidelijkheid over een feitelijke en/of toekomstige situatie. 

Oorzaak
Een situatie of gebeurtenis die kan leiden tot het optreden van een ongewenste gebeurtenis.

Openbaar Ministerie (OM)
Het Openbaar Ministerie (vaak het OM genoemd) staat bij de rechtbank voor de handhaving van de fundamenten van de rechtsorde. Ook wel Parket.

Operationeel Risk
Operationeel risico is het risico van verliezen als gevolg van tekortschietende of falende interne processen, mensen en systemen of externe gebeurtenissen. Deze definitie omvat juridisch risico, maar sluit strategische of reputatierisico uit.

OpRisk
Zie Operationeel Risico

Opzet, bestaan en werking
Onderscheid in de mate van zekerheid omtrent de effectiviteit van interne beheersing. In geval van ‘opzet’ is geen onderliggende bewijsvoering vastgelegd rondom de aanwezigheid van de beheersingsmaatregel in de praktijk. In geval van ‘bestaan’ is deze bewijsvoering wel aanwezig maar kan geen zekerheid gegeven worden over het functioneren van de maatregelen over een bepaalde periode. In geval van ‘werking’ kan op basis van bewijsvoering wel zekerheid verkregen worden omtrent de werking van beheersingsmaatregelen gedurende een bepaalde periode.

ORSA
Own Risk and Solvency Assessment. Binnen de Solvency II-richtlijn wordt deze 'eigen risico en solvabiliteit toets' (ORSA) uitgevoerd met als doel om de totale solvalibiliteit te beoordelen in verband met het specifieke risicoprofiel van de verzekeringsmaatschappij. ORSA is een deel van risicomanagement bij verzekeraars.

OTAP
Ontwikkeling-Test-Acceptatie-Productie. Ontwikkel omgevingen (fases) van IT.

Reacties op dit artikel 3 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent