1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

PBM
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Pentest
Term voor Penetratie Test. Pentest wordt uitgevoerd om de stabiliteit en veiligheid van ICT systemen te toetsen. 

PGS
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

PKI certificaat
Public key infrastructure Certificaat. Dit certificaat is een klein computerbestand dat fungeerd als een digitaal paspoort en wordt gebruikt voor het veilig transporteren of lezen van bestanden.

Planning
Planningen geven weer hoe u uw project wilt uitvoeren, opgedeeld in taken die onderverdeeld zijn in medewerkers. De planning geeft ook uw afhankelijkheden weer en het kritieke pad.

Plofkraak
Plofkraak is een kraak door gebruik van gas of explosieven. Bij een plofkraak probeert de crimineel door middel van een (gas)explosie de kluis te kraken en daarmee toegang te krijgen tot de waarde in de geldautomaat. Zie ook artikel 65% minder plofkraken in Nederland.

Political Exposed Person (PEP)
Term vanuit de Anti-Money Laundering (AML) Directive dat aangeeft dat iemand een politieke prominente positie heeft. Bij Nederlandse organisaties ookwel Politiek Prominente Personen (PPP) genoemd. De AML is in Nederland vertaald naar de WWFT, Wet te voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme.

PPI
Premiepensioeninstelling

Preventieve maatregel
Een maatregel die als doel heeft om het risico vooraf te elimineren, vermijden of verkleinen. Zie ook beheersmaatregel.

Primair proces
De bedrijfsprocessen waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleend.

Privacy risico's
Zie artikel 'Privacy risico's van apps'

PRMIA
Professional Risk Managers International Association

Probabilistische risicoanalyse (PRA)
Probabilistische risicoanalyse (PRA) kijkt systematisch naar hoe de stukjes van een complex systeem samenwerken om de veiligheid te garanderen. Met PRA kunnen analisten risico's kwantificeren en bepalen wat de meeste invloed heeft op de veiligheid. Deze methode wordt onderandere toegepast bij Kerncentrales.

Procescontroles
Handmatige of geautomatiseerde beheersingsmaatregelen gericht op het beheerst verwerken van operationele transacties, stromen of doelstellingen.

Projectrisico's
Risico's die in de weg staan om projectdoelstellingen te behalen. Zie ook artikel Checklist voor projectrisico's.

Prospect theory
De eerste beperking in het beoordelingsvermogen en de besluitvorming zijn mensen die ingewikkelde situaties niet goed kunnen analyseren, met name wanneer de toekomstige gevolgen onzeker zijn. Kahneman toonde aan dat mensen geneigd zijn kleine kansen veel te hoog in te schatten. De gevolgen hiervan zijn dat men kiest voor relatief dure maatregelen. Dit wordt de prospect theory genoemd. 

Reacties op dit artikel 0 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent