1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

S&O
Speur- en Ontwikkelingswerk. Fiscale regelgeving voor het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk.

Sarbanes Oxley Act (SOx)
Amerikaanse regelgeving voor beursgenoteerde bedrijven. Zie ook 'SOx in een notendop'.

SAS70
Statement on Auditing Standards No. 70 (uitgegeven door AICPA). Zie ook ISAE3402.

Schijnonveiligheid
Zie schijnveiligheid.

Schijnveiligheid
Denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom (ook wel schijnonveiligheid genoemd).

Sectie 302 van de Sarbanes-Oxley act ‘Corporate Responsibility for financial reports’
Dit is een sectie welke stelt dat het management elk kwartaal dient te verklaren dat de inhoud van de financiële en niet-financiële rapportages juist en volledig zijn, dat de verschillende rapportagesystemen betrouwbaar zijn en dat deze tijdig zijn gerapporteerd. Zie ook dit artikel

Sectie 404 van de Sarbanes-Oxley act ‘Management Assessment  of  internal controls’
Deze sectie bestaat met name uit een verklaring over de verantwoordelijkheid van het management voor het opzetten en handhaven van een adequaat Internal Control Framework (ICF) en adequate procedures met betrekking tot de financiële verslaglegging. Ook dient deze sectie een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem en de procedures met betrekking tto financiële verslaggeving. Zie ook dit artikel.

SIVI
Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche.

Soft controls
Zachte beheersingsmaatregelen welke een verzamelbegrip is voor diverse, uiteenlopende beheersingsmaatregelen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze voornamelijk bestaat uit of te maken hebben met menselijke gedragsaspecten in organisaties en niet meetbaar zijn.

Solvency II
Regelgeving voor verzekeraars. Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking treedt. Solvency II bestaat uit 3 pilaren. Pilaar 1: voorzieningen en kapitaaleisen. Pilaar 2: risicomanagement. Pilaar 3: rapportage verplichtingen.

SRM
Strategisch Risico Management. Risicomanagementdiscipline die zich richt op op strategische risico's van een organisatie.

Stakeholder
Een persoon of een groep die belang heeft bij het realiseren van uw project.

Startgebeurtenis
Een activiteit die zorgt voor het plaatsvinden van een risico.

Status-quo bias
De vijfde en laatste beperking in het beoordelingsvermogen en de besluitvorming is de status-quo bias. Deze beperking heeft betrekking op de voorkeur van mensen voor de bestaande situatie, ook wel status-quo bias genoemd. Mensen wijken in de meeste gevallen niet af van het ‘gemiddelde’ of een ‘standaard’. 

Sterfte risico (mortality)
Verzekeringstechnische term. Sterfte is het risico dat de claims rondom overlijden in frequentie groter is dan verwacht

SWIFT
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Reacties op dit artikel 0 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent