1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

Veiligheid
De mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermde maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.

Veiligheidsregio
Veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarvoor wordt een indeling aangehouden die overeenkomt met die van de politieregio’s; vandaar dat Nederland 25 veiligheidsregio’s kent. De samenwerking is gestoeld op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Verlies
Verlies is het bereiken van een negatief resultaat of het verliezen van bezittingen of eigendommen.

VIB
VeiligheidsInformatieBlad. Ook wel MSDS, Material Safety Data Sheet.

Vierde verdedingslinie
De rol van de externe accountant ten aanzien van het evalueren van interne beheersing en advisering over risicomanagement. 

Vijfde verdedigingslinie
De rol van de raad van commissarissen of branchetoezichthouders ten aanzien van de effectiviteit van het risicomanagementproces en interne beheersing.

Visgraatdiagram
Een visgraatdiagram, ook wel een Ishikawa diagram genoemd, heeft als doel de oorzaken te bepalen welke leiden tot het optreden van een risico. Het uiterlijk van de diagram lijkt op een visgraat en bestaat uit het risico in de koop van het diagraam en alle gevonden oorzaken in de vertakkingen.

Reacties op dit artikel 0 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent