1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

Aandelenrisico
Het risico voor de waarde van de deelnemingen door middel van veranderingen in individuele valt aandelenkoersen of het niveau van de markt aandelenkoersen.

Act of God (AoG)
Onder Act of God verstaan we risico's en gevaren van natuurlijke aard zoals aardbevingen, bosbranden, overstomingen, opwarming van de aarde, tornado's etc.

Actuarieel Risico
Het risico dat de actuariele berekeningen en bijbehorende keuzes (prijzen) in het model  verkeerd of onnauwkeurig zijn. Met als gevolg dat de prijsvorming voor bepaalde verzekering onjuist is.

Agencytheorie
De agencytheorie is gebaseerd op de scheiding van eigendom en bestuur van de onderneming. Hierdoor ontstaat er een ‘agency relationship’ tussen bestuurders (principaal) en de aandeelhouders (agent). De bestuurders hebben hierbij beschikkingsbevoegdheid verkregen van de aandeelhouders voor het uitvoeren van transacties. Wel dienen bestuurders hierover verantwoordelijkheid af te leggen aan de aandeelhouders. Een bijkomend risico is dat bestuurders niet handelen naar het belang van aandeelhouders maar in hun eigen, economische belang. De agencytheorie zoekt hiervoor een oplossing in maatregelen die de economische belangen van de bestuurders en aandeelhouders met elkaar in overeenstemming moeten brengen.  De daarmee verband houdende beloningsstructuren voor bestuurders zijn gerelateerd aan de ondernemingsprestaties.

AIVD
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (voorheen BVD).

Algemene ICT-controles
ICT-controles zijn algemene beheersingsmaatregelen die door een organisatie worden getroffen om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking te waarborgen.

AML
Zie WWFT

Anchoring and adjustment
De overgevoeligheid van mensen voor veranderingen ten opzicht van referentieniveaus, wordt gezien als de tweede beperking in het beoordelingsvermogen en de besluitvorming. 

Een voorbeeld ter illustratie is het bezitten van een auto. In veel gevallen zal de consument na een tijd het merk, model en de waarde van de auto als een gegeven beschouwen. Maar wanneer na een incident de auto (licht) beschadigd raakt, dat de autobezitter dit zwaar beoordelen, ook al blijft de waarde van de auto relatief hetzelfde. Mensen zijn met name gevoelig voor veranderingen ten opzichte van hun referentieniveau en minder voor het referentieniveau zelf.

AOIC (AO/IC)
Administratieve Organisatie en Interne Controle, beschrijving van de bedrijfsvoering

APT
Advanced Persistent Threats. Onderdeel van IT risk.

ARIE
Aanvullende RI&E, ookwel ARI&E. Arbotechnische term. Zie ook RI&E.

AS/NZS
Australian / New Zealand Standard ookwel AS/NZS 3760. 

AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679).

Reacties op dit artikel 0 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent