1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Financial Regulator in Duitsland.

Bankierseed
De eed is een moreel-ethische verklaring die moet worden afgelegd door beleidsbepalers en (een bepaalde groep) werknemers van een financiële onderneming. De eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van het klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging. Zie ook artikel Bankierseed en tuchtrecht voor de alle bankmedewerkers.

BCM
Business Continuity Management

BCP
Business Continuity Plan

BDPA
De Belgian Data Protection Act

Beheersmaatregelen
Beheersmaatregelen zijn maatregelen waarmee een risicoprofiel wordt gewijzigd. Een activiteit die zich op enige wijze richt op het elimineren, vermijden of verkleinen van de oorzaak of het gevolg van een ongewenste gebeurtenis.

BEVI
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

Bgfo
Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 

BJZ-toets
Externe Registratie Verbond van Verzekeraars

Black Swan
Een event of voorval dat zich voordoet buiten iedere normale verwachting. De voorspelling van dit risico is zeer moeilijk. Deze term is bekend geworden door Nassim Nicholas Taleb een professor en voormalig Wall Street handelaar. Black Swan Events zijn typisch random, onverwacht en hebben een zeer grote impact.

Bloomberg
Applicatie voor koersen van en informatie over fondsen en effecten.

Brainwriting
Een creativiteitstechniek voor het vinden van oplossingen waarbij een groep personen gevormd wordt. Alle projectrisico’s worden op afzonderlijke vellen geschreven en worden vervolgens op een tafel gelegd. Elke deelnemer pakt hierna een risico en schrijft op het blad drie oplossingen. Daarna leggen alle deelnemers hun risico met oplossingen terug op tafel en pakken zij een ander risico. Hierop schrijft de deelnemer drie nieuwe ideeën, eventueel gebruikmakend van de al genoteerde oplossingen. Dit proces herhaalt zich enkele keren totdat men geen ideeën meer heeft.

Brutorisico
Risico zonder rekening te houden met de effecten van beheersingsmaatregelen.

Bruto risico
Risico zonder beheersmaatregelen. Zie ook Inherent Risico.

Reacties op dit artikel 0 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent