1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

CBFA
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Financial Regulator in België.

CDFD
College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 

CEIOPS
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisor. Dit is veranderd naar EIOPA.

CEO
Chief Executive Officer

CER Driehoek
Model waarbij een optimale balans wordt gezocht tussen Commercie (C), Efficiency (E) en Risico (R). Zie ook artikel CER Driehoek uitgelicht.

CESR
Committee of European Securities Regulators 

CFO
Chief Financial Officer

CFRO
Chief Financial Risk Officer

CNHR
Cost of residual Non-Hedgeable Risks. 

Code-Tabaksblat
Corporate governanceregelgeving voor in Nederland beursgenoteerde organisaties.

Collateralized Debt Obligations (CDO)
Het verpakken van leningen waardoor het als een product kan worden doorverkocht (secundaire markt). 

Commissie De Ruiter
Commissie Transparantie Beleggingsverzekeringen uit 2006. Tbv de optimalisatie van de informatieverstrekking over beleggingsverzekeringen

Compliance officer
Manager verantwoordelijk voor het coordineren en/of uitvoeren van toetsingen naar de naleving van interne en externe wet- en regelgeving.

Conjunction fallacy
De derde beperking wordt de conjunction fallacy genoemd. Een conjunction fallacy is een misvatting waarbij mensen risico’s over- of onderschatten doordat ze onterecht uitgaan van zekere verbanden of relaties tussen gebeurtenissen. Het over- en onderschatten wordt beïnvloed door de belangstelling naar het risico en de acceptatiegraad van de beoordelaar. De neiging om risico’s welke verband houden met veelvoorkomende aangelegenheden of waarover veel opheft gemaakt wordt, te overschatten. Onbekende risico’s of extreme gebeurtenissen worden daarentegen veelal onderschat. Wanneer een beoordelaar een risico acceptabel vindt, bestaat de neiging om het risico te onderschatten.

Over het algemeen worden risico’s meer geaccepteerd naarmate er sprake is van:

  • Meer vrijwilliger gedrag (bungy jumpen of dronken auto rijden);
  • Een meer beheersbare situatie (in hoeverre is de beheersverwachting realistisch?); 
  • Minder catastrofegehalte (aantal blootgestelde personen).

Control framework
Een control framework definieert de interne beheersing van een organisatie.

Control Self Assessment
inventarisatie van beheersingsmaatregelen door het uitvoeren van zelfevaluaties door het management, medewerkers of de hoofddirectie.

COO
Chief Operating Officer

COPAFIJTH
Commercie & Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting. 

Correctieve maatregel
Een maatregel die als doel heeft om na het optreden van een ongewenste gebeurtenis alsnog de beoogde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Bron: Nar

COS
Een accountantscontrole (waaronder COS3000) waarin de werkzaamheden worden beschreven voor de uitvoering van assuranceopdrachten, anders dan controle- of beoordelingsopdrachten. De naam RAC (Richtlijnen voor de Accountantscontrole) is gewijzigd naar COS (controle en overige standaarden).

COSO
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

CPR
Commissie preventie van rampen (richtlijn 15-1)

Creativiteitstechnieken
Wanneer oplossingen niet vanzelf uit de uitgevoerde analyses volgen, kan een creativiteitstechniek helpen bij het vinden van geschikte oplossingen.

CRO
Chief Risk Officer

CSSF
Commission de Surveillance du Secteur Financier, de Luxemburgse toezichthouder

Customer Due Dillegence
Klantonderzoek. Een term (ookwel CDD) die wordt toegepast bij het informatieverzameling over de klant. Deze term komt ook voor in de WWFT.

Reacties op dit artikel 0 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent