Early Warning Indicators (EWI)
Vroegtijdige risicoindicatoren. Vorm van KRI's waarbij de indicator een signalerende werking heeft voordat het event zich daadwerkelijk voordoet.

EBICS
Electronic Banking Internet Communication Standard

ECB
Europese Centrale Bank, de Europese centrale bank gevestigd in Hanover

EIOPA
EIOPA is the European Insurance and Occupational Pensions Authority, een van de drie European Supervisory Authorities.

EIOPA
European Insurance and Occupational Pensions Authority 

EMIR
European Market Infrastructure Regulation. 

Endogeen risico
Een risico warvan de beïnvloedbaarheid en verantwoordelijkheid binnen de eigen organisatie ligt (gezien vanaf degene die er over rapporteert). Bron: Nar

Entity Level Controls (ELC)
Beheersmaatregelen op organisatie- en managementniveau.

Exogeen risico
Een risico waarvan de beïnvloedbaarheid en verantwoordelijkheid buiten de eigen organisatie ligt (gezien vanaf degene die er over rapporteert). Bron: Nar

Reacties op dit artikel 0 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent