Facilitator risk
Een persoon die risicobijeenkomsten begeleidt. Begeleider gericht op het risico-inventarisatie en -assessment proces

FMECA
FMECA is een variant van de FMEA. FMECA staat voor Failure Mode Effect & Criticality Analysis. Een stappenplan voor risicoanalyse en -beoordeling van bedrijfsmiddelen.

Failure Mode & Effect Analysis
Het doel van FMEA is het vinden van mogelijke problemen van een product, systeem of proces. Deze analyse heeft een technische achtergrond en wordt vooral gebruikt in de productontwikkeling en bij het doorlichten van (nieuwe) productieprocessen.

First Line
De eerste lijn van de werkzaamheden waarin in context van risicomanagement de eerste maatregelen plaats kunnen vinden. Door maatregelen de plaatsen in de eerstelijn wordt het veel al sneller, eenvoudiger en goedkoper opgelost. Operationeel niveau.

FISH
Fraude- en Informatie Systeem Holland. Bron: www.abz.nl/fish

Foutenboom
inventarisatie van risico’s door het uitvoeren van ‘wat indien’-beslissingsbomen.

Framingham Risk Score (FRS)
De Framingham Risico Score is een geslachtsspecifieke algoritme dat wordt gebruikt om de cardiovasculaire risico van een individu te schatten. De Framingham Risk Score werd voor het eerst ontwikkeld op basis van gegevens die zijn verkregen uit de Framingham Heart Study. 

Reacties op dit artikel 0 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent